Wij plaatsen cookies om onze website optimaal te laten functioneren en prestaties te meten. Door gebruik van deze website geef je akkoord op deze cookies.
prima
SmartMakerAcademy Header Impuls

op het juiste spoor naar de toekomst.

restyling  /  design

complete restyling voor een organisatie met ambitie
Voor de Smart Makers Academy (SMA) heeft Impuls Ontwerpt een volledige restyling uitgevoerd voor de bestaande uitingen en identiteit. Op basis van de aangescherpte positionering is er in nauwe samenwerking met de opdrachtgever gewerkt aan een professionele identiteit met een strak, functioneel en herkenbaar design.

Bestaande grafische elementen zijn aangescherpt en opnieuw toegepast om de herkenbaarheid te behouden. Waar nodig zijn bewerkingen doorgevoerd om beter aan te sluiten op de gestelde kernwaarden. In de praktijk heeft dit geleid tot strakkere lay-outs, consistent kleurgebruik en een betere focus op de inhoud van de programma’s.

Het concept biedt een antwoord op de toenemende vraag vanuit bedrijven en onderwijs in de maakindustrie naar kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering. Bedrijven geven aan behoefte te hebben aan duiding en begeleiding bij het maken van de juiste keuzes.

SmartMakerAcademy LogoOud Impuls
SmartMakerAcademy LogoNieuw Impuls
SmartMakerAcademy PresentatieToolbox Impuls

achtergrond en aanleiding.

De Smart Makers Academy is onderdeel van de Nederlandse Smart Industry-agenda 2022-2026 en European Digital Innovation Hubs. Samen met Smart Industry Fieldlabs en publiek-private samenwerkingen ontsluiten zij kennis- en skillsprogramma’s die leiden tot een hoger niveau van kennis en vaardigheden op het gebied van digitalisering bij (mkb)-bedrijven in de technische sector. Hiermee wordt bijgedragen aan de ambitie van Smart Industry om het verdienvermogen, de innovatiekracht, strategische autonomie en de toekomstbestendigheid van de industrie te vergroten.

Een opdracht met een duidelijke noodzaak voor een herkenbare uitstraling en krachtige identiteit waar wij met veel plezier en trots op terugkijken.

SmartMakerAcademy Huisstijl Impuls
SmartMakerAcademy Afbeelding2 Impuls
SmartMakerAcademy Afbeelding Impuls
SmartMakerAcademy BedrukkingTshirt Impuls
SmartMakerAcademy Instagram1 Impuls
SmartMakerAcademy Instagram2 Impuls
SmartMakerAcademy Metrokaart Impuls

"Impuls maakt ontwerpen die overtuigen en wérken"

"De Smart Makers Academy is een trainingsconcept, gericht op de ontwikkeling van digitaliserings-skills bij MKB-maakbedrijven. Het is ontstaan vanuit een pilot tussen het Nova College en Smart Industry Fieldlab 3D Makers Zone in Haarlem, maar de afgelopen jaren uitgerold naar een landelijk concept, met verschillende regionale Smart Makers Academies. In Haarlem was al een aantrekkelijke visuele stijl ontwikkeld voor het concept, maar die was niet bedacht met het idee om er een landelijk merk van te maken en bood daarvoor ook onvoldoende houvast. 

Eigenlijk waren we best enthousiast over de bestaande stijl van de Smart Makers Academy, maar we zagen ook wel dat er bij gebrek aan duidelijke richtlijnen een beetje een rommelig geheel was ontstaan. We kwamen daarom in eerste instantie bij Impuls om te vragen of ze de boel een beetje konden ‘opschonen’ en een soort huisstijlhandboek konden maken, om meer eenduidigheid te krijgen in onze uitingen. 

Maar gelukkig is Impuls Impuls en nemen ze waar het design betreft geen genoegen met halfbakken oplossingen. Ze kwamen bij ons terug met een voorstel voor een nieuwe branding dat eigenlijk meteen overtuigde. Natuurlijk was er ook een goede onderbouwing bij, maar de beelden spraken voor zich. Wat ook enorm hielp bij het omarmen van de nieuwe stijl, was dat hij niet ‘brak’ met de oude stijl, maar meteen vertrouwd voelde en dat Impuls op eigen initiatief meteen een uitwerking had gemaakt naar verschillende toepassingen, zodat we konden zien hoe we de nieuwe stijl konden vertalen naar alle middelen.

Intussen merken we dat de sterke visuele identiteit van de Smart Makers Academy in belangrijke mate bijdraagt aan de adoptie van het concept door verschillende partijen, zelfs buiten Nederland. De branding straalt een mate van kwaliteit en volwassenheid uit die enorm bijdraagt aan het vertrouwen."

- Mila van Geesink,  PTvT | Katapult Smart Makers Academy

SmartMakerAcademy Impuls Powerpoint
SmartMakerAcademy Impuls.jpg
SmartMakerAcademy Label 3DMakersZone Impuls
SmartMakerAcademy 3Dprinting Impuls

meer weten?
neem contact op!

Impuls Ontwerpt Edwin Bronwasser

© Impuls Publiciteit B.V.  /  privacyverklaring